Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 17 jan.
Extra kyrkostämma hölls här i går under kyrkoh. G. Sjöbergs ordförandeskap, varvid förelåg för stämman att fatta beslut angående tiden för den nya psalmbokens införande i församlingen för gudstjänstbruk. Domkapitlet hade ju som bekant föreslagit fastlagssöndagen den 27 febr., vilket kyrkorådet för sin del tillstyrkt. Detta blev även stämmans enhälliga beslut.

Gotlands Allehanda
Måndagen 17 Januari 1938
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *