Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 5 jan.
Kyrkliga söndagsskolan i Övre Fröjel höll i går kväll i allianshuset sin sedvanliga julfest under livlig tillslutning av deltagare, såväl ungdom som äldre.
Sedan som inledning sjungits unisont 2-3 verserna av ps. 69 hälsades de närvarande välkomna av en gosse i söndagsskolan, varefter några flickor sjöngo en sång. Två flickor framförde en dialog och ytterligare sång utfördes av flickorna. Sedan de församlade sjungit unisont ”O ,du saliga”, vidtog kaffepaus varunder samtliga närvarande serverades kaffe. Efter kaffet sjöngs ånyo unisont ”Stilla natt”, varpå kyrkoherde Sjöberg i ett anförande meddelade att 5 av de barn som nu slutade söndagsskolan tilldelats ett exemplar vardera av den nya psalmboken. Så upptogs en kollekt som inbringade kr. 26: 50.
Sedan ljuständning å julgranen verkställts av barnen under ledning av söndagsskolans ledarinna, fröken Karin Eriksson, höll kand. Sigfr. Hoas i samtalsform ett tal till barnen, vilket på grund av det lättfattliga och roande sätt på vilket det framfördes, väckte intresse hos samtliga åhörare. Fru Ester Löfgren sjöng därefter tvenne psalmer ur den nya psalmboken, varvid ackompanjemanget utfördes av kyrkoherden. En del övriga programpunkter utfördes vidare av söndagsskolbarnen, bl. a. en stämningsfull tablå, vari sångstycken inlagts. Kyrkoherde Sjöberg höll till sist ett anförande, vari han bl. a. uttalade ett tack till söndagsskollärarinnan samt till alla som givit sin medverkan till den vackra festens genomförande. Så sjöngs psalmen 55:4 v. unisont, varpå kyrkoherden läste Välsignelsen som avslutning på den alltigenom trevliga och givande julfesten.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 Januari 1938
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *