Landsbygden. Fole.

FOLE, 2 jan.
Söndagskolfest var i går anordnad i härvarande missionshus. Festen, som inleddes av Martin Nygren med läsandet av julevangeliet samt bön, bjöd på ett rikhaltigt program, bestående av en del läsning av barnen själva, såsom hälsningstal, verser m. m. Även föredrogs nåt benämnt ”julminnen”, och som belysningsmaterial härför användes hemgjorda papptavlor, som sedan till sist bildade det största och viktigaste julminnet: Jesus med en kungakrona överst. Själva festtalet till barnen hölls av past. W. Karlsson, Dalhem, som även tillsammans med några sångare från Dalhem och Ekeby bjöd på några sångnummer. Barnen bjöds efter talet på kaffe. Sedan åter barnen samlats vidtog den alltid efterlängtade grantändningen, som utfördes av barnen själva under det de för varje ljus som tändes lästes var sitt bibelord eller sångvers. Under tiden hade kökspersonalen hunnit ordna med kaffe till de äldre. En gemensam sång sammankallade åter publiken till tystnad, varefter vidtog utdelning av biblar och nya testamenten till de flitigaste söndagsskolbarnen, som under sommaren slutat folkskolan. Stunden var präglad av ett heligt allvar, då past. Karlsson nedkallade Guds välsignelse över dessa elever. Sedan ännu en sång sjungits samt en kollekt upptagits och en flicka läst ett tacktal, avslöt past. Karlsson festen med att framföra ett tack till söndagsskollärarna för deras arbete samt förrätta bön. Granen plundrades därefter på godsaker som sedan tillsammans med jultidningar utdelades till barnen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1938
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *