Landsbygden. Fole.

FOLE.
Dalhems missionsförenings kvartalsmöte hölls förliden söndag i Fole missionshus.
Förmiddagens möte, som var av mera enskild karaktär inleddes av Oskar Pettersson med ett kort hälsningsanförande samt ledde i bön. Sedan vidtogo förhandlingarna. Till att representera föreningen vid S. M. F.-generalkonferens valdes pastor Vilh. Karlsson, Dalhem. Föreningens halvårsmöte beslöts att hållas i Anga den 17 juli. Till vintern beslöts att kalla en evangelist, som omkring två månader skall verka inom di”striktet. Vidare skulle ett sommarmissionsmöte hållas. Tid och plats överlämnades åt ledningen att senare bestämma.
Efter förhandlingarna talade pastor Damberg, Visby, manande och medryckande över Matt. 11: 25 o. f.
Förmidagens möte avslutades med nattvardsfirande.
Vid eftermiddagens offentliga möte medverkade pastor Damberg, Visby, Vilh. Karlsson, Dalhem, lantbr. H. K. Söderström, samt sångarna från distriktet.
Mötet avslutades av O. Pettersson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Maj 1938
N:r 106

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *