Landsbygden. Fole.

FOLE, 7 mars.
Lokalavdelningen av R. L. F. hade i lördags sitt årsmöte i kommunalrummet under ordförandeskap av agronom Harald Danielsson, Vatlings. Sedan förhandlingarna ägt rum företogs val av styrelse, vilket gick i omvalets tecken. Agronom Danielsson är sålunda ordförande, A. Hansson, Fole L:a, sekr., J. Lövgren, Bondarve, kassör och A. Vidin, Prästgården, övrig medlem. Suppleranter ärö Patrik Olsson, Vatlings, och Stig Vikström, St. Tollby. Som revisorer fungera Arv. Nyström, Sicklings, och Ad. Pettersson, Vatlings, med E. Karlsson, Helvigs, som suppleant. Efter valet diskuterades en mängd olika frågor och mån beslöt inlämna två motioner till ortsförbundets årsstämma.
Sedan vidtog G. L. C.-avdelningens sämmanträde under ledning av Olof Johanhsson, Bondarve. Vid styrelsevalet omvaldes Olof Johansson och Joh. Lövgren, Bondarve, samt nyvaldes Patrik Nilsson, Vatlings. Som suppleant står Gustav Pettersson, Ryftes. Revisorer äro Nils Bergström, Bondarve, och Stig Vigström, Kisslings, med G. Hansson, Fole L:a, som suppleant. Till ombud vid centralföreningens årsstämma utsågs Olof Johansson, Bondarve.
Betodlareföreningen höll till sist sitt möte varvid till sockenombud och uppbördsman utsågs Stig Vikström. Efter det att en del frågor rörande betodlingen diskuterats avslutades det hela med ett föredrag av ombudsman Norman, Halla.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *