Landsbygden. Fleringe.

FLERINGE, 18 jan.
En högtidlig och gripande begravningsakt ägde rum i Fleringe i måndags, då den, mänskligt att döma, i allt för unga år bortgångna fru Vivan Norman, Lickedarve, — hon var endast 30 är gammal — vigdes till den sista vilan. Efter det pastor Åke Hultmark i Rute, som förrättade jordfästningen, hållit en kort minnesstund i sorgehuset, satte sig processionen i rörelse mot kyrkan, i vilken kistan inbars under tonerna av en sorgmarsch från orgeln, utförd av organisten Gustav Kihl&i. Sedan ps. 484: 1-2 sjungits framträdde officianten till kistan och höll en gripande dödsbetraktelse, varvid han bl. a. talade tröstens ord till den avlidnas hårt drabbade make och närmaste anhöriga. Sedan härefter de tre skovlarna mull fallit över kistan utförde officianten begravningsmässan. Till sist sjöngs ps. 494: 1-2, varefter kistan under en sorgmarsch bars ut till nya kyrkogården och sänktes i gravens tysta gömma. Vid graven sjöngs unisont ”Det brister en sträng här nere”, varpå officianten lyste frid över stoftet.
Med fru Norman har en öm och trofast maka gått bort, en länk i syskonkedjan har brustit. Som närmast sörjande vid båren stå make, moder, syskon och svägerskor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 Januari 1938
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *