Landsbygden. Fide.

FIDE.
Årets första ordinarie kyrkostämma hölls på onsdagen med Fide församling i sockenstugan härstädes under ordförandeskap av lantbr. Herman Nilsson, Odvalls.
Efter stämmans öppnande följde granskning av kyrkokassans och skolkassans räkenskaper och ansvarsfrihet beviljades.
Härefter togs kyrkorådets förslag om stadga för kyrkogårdens skötsel upp till behandling. Efter en kort överläggning beslöt stämman att godkänna kyrkorådets stadgeförslag. Detta innehöll bl. a. som maximimått å gravvårdar 1,60. Gravkullens omgivande med passande häck tillåtes, dock må därtill ej användas häckplantor, som bliva grovstammiga och häcken får ej släppas högre än en meter. Vårdas icke graven, oaktat därom gjord uppmaning, och skulle ett åt förflyta, utan att graven underhålles och vårdas, utjämnas densamma.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1938
N:r 115

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *