Landsbygden. Fide.

FIDE.
Söndagsskolans majfest hölls på söndagseftermiddagen i baptistkapellet härstädes. Festen tog sin början med att sången 230 sjöngs och söndagsskollärarin. Linnea Östermark inledde. Därefter sjöngo sångarna från Näs en vacker vårsång, varpå följde välkomsttal, författat på vers av en söndagsskolflicka, vidare sjöngo två flickor en vårsång och en annan läste ett poem. Därefter läste en pojke en berättelse, sångarna sjöngo en sång och en talkör medverkade. Under det att barnen bjödos på gott, sjöngo sångarna varpå pastor S. Nahlbom från Näs talade till barnen i anslutning till berättelsen om de tio spetälska, två flickor föredrogo en dialog och kollekt upptogs för söndagsskolverksamheten på platsen. Efter ännu en del nummer tackade pastor Nahlbom alla som bidragit till festens höjande, varpå sjöngs som avslutning på den alltigenom trevliga festen ”De fly så snart de ljusa morgonstunder”, och pastor Nahlbom nedkallade Herrens välsignelse.
Håbe..

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Maj 1938
N:r 106

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *