Landsbygden. Fide.

FIDE, 17 jan.
Kyrkohögtid i Fide. På söndagskvällen var vesper anordnad i Fide kyrka. Tjänsteförrättande präster voro vice pastorn i pastoratet Emil Karlsson och komminister IL A. Isberg, Rone. Med utgångspunkt från dagens högmässotext predikade den sistnämnde över ämnet: ”Vad innebär egentligen ett möte vid nådens källa?”. Vid tillfället medverkade förtjänstfullt Fide lilla nitiska kyrkokör. Vid orgeln tjänstgjorde skolläraren i Grötlingbo Emil Dalström.
Efter vespern var anordnad församlingsafton i skolan, där alla de närvarande bjödos på kaffe av syföreningen.
Här höll pastor Karlsson föredrag över ”Evangeliernas uppkomst” och var detta både upplysande och uppbyggligt.
Också här medverkade kyrkokören un. der lärarinnans ledning. Behållningen gick till anskaffandet av ett antependium till socknens kyrka.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *