Landsbygden. Fårösund.

FÅRÖSUND, 29 jan.
Till den sista vilan fördes i går stoftet av skräddaremästare Karl A. Ågren. Samling skedde i sorgehuset, där ett stort antal släktingar och vänner till den döde infunnit sig, och färden ställdes sedan i ett tiotal bilar till Bunge kyrka. Jordfästningen förrättades där av vice pastor Åke Huitmark, som varmt och innerligt talade över orden ”Jag lyfter mina händer upp till bergen”.
Vid graven framförde en av sönerna, styrman Valter Ågren, ett tack från släktingarna, och löjtnant A. Kahlström nedlade en krans från Fårösunds skyttegille, vars nitiske ordförande den avlidne varit under många år.
En rik skörd av blommor och kransar hade sänts till håren.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1938
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *