Landsbygden. Fårösund.

FÅRÖSUND, 17 jan.
En trevlig julfest hade i går Fårösunds Gymn.- och IK anordnat å biolokalen, där omkr. 125 barn jämte äldre samlats. Festen blev i allo lyckad och lust 1 lekarna och dansen med liv och lust i lekarna och veansen, och trenne tomtar bidrogo till att förhöja stämningen. Barnen trakterades sedan med smörgåsar och choklad samt saft och kakor. För underhållningen svarade bl. a. tre klubbmedlemmar, som utförde sång, varjämte hr Gust Dahlström medverkade med uppläsning. Kl. 7 avslöts festen med långdans och granens utkastande, och innan barnen åtskildes hade de fått var sin gottpåse.
Till alla dem som genom gåvor eller på annat sätt bidragit till den lyckade festen har man bett oss förmedla ett hjärtligt tack.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 Januari 1938
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *