Landsbygden. Fardhem.

FARDHEM, 28 mars.
Fardhems sockens sparbank höll i lördags sitt årssammanträde i sparbankslokalen under hemmansägare Gustav Karlssons ordförandeskap. Vid sammanträdet närvoro 15 huvudmän. 1937 års balansräkning fastställdes och godkändes och vidare beviljades styrelsen på revisorernas förslag full och tacksam ansvarsfrihet. Vinsten, som uppgår till 1,721: 55, skall disponeras på följande sätt: till sparsamhetens befrämjande avsättes 50 kr., Fardhems IF tilldelas 50 kr. för anskaffande av materiel och för uppförande av en materialbod och för folk- och skolbad inom Fardhems socken avsättes 785 kr. Resten, 836:55 kr., skall överföras till reservfonden, som då kommer att uppgå till 29,423: 81 kr. Därigenom kommer reservfonden att utgöra 11,4 proc. av insättarnas behållning vid årets början.
Styrelsen står kvar oförändrad, men i fråga om revisorerna skedde omval på några poster. Sålunda omvaldes som revisorer Ivan Johansson, Gerete, och Hugo Frögren, Rodarve, medan Oskar Pettersson, Gerete, nyvaldes. Till suppleanter omvaldes Gustav Medbom, Kvie, och nyvaldes Arvid Siltberg, Nixarve. Vidare antogs styrelsens förslag om ersättning för styrelseledamöterna, vilket innebär att varje ledamot får ersättning med 5 kr. för varje sammanträde.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 mars 1938
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *