Landsbygden. Fardhem.

FARDHEM.
Hösten har nu på allvar kommit, det förut så vackra, varma och sommarliknande oktobervädret har nu försvunnit och har i stället utbytts med en bitande kyla, som råder om såväl dagar som nätter. Men det enda som nu fattas för att fullborda den nu instundande hösten är en ordentlig nederbörd, ty överallt äro brunnarna fortfarande tomma, men det efterlängtade regnet tycks låta vänta på sig. Visserligen kom det en 30—35 millimeter i början av månaden eller så mycket att det räckte till en ordentlig plöjningsmyr, men skall det bli vatten i brunnarna, behöver det komma åtminstone det dubbla, så genomtorr som jorden är. Det värsta problemet här ute är att skaffa vatten till de snart i en månad inställda djuren. På rotfruktsfälten har man haft idealväder hela tiden, foderbetorna äro allmänt upptagna nu och transporterade till sina respektive upplagsplatser ute på åkrarna. Skörden blev i förhållande till andra år ganska klen men denblev dock bättre än vad man hoppats på efter en sådan ihärdig torrsommar.
Sockerbetsupptagningen håller man däremot ännu på med för fullt och i måndags fick jordbrukarna den efterlängtade leveransordern från sockerfabriken. Överallt råder en intensiv brådska, ty man vill i största möjliga mån utnyttja arbetstiden, medan åkrarna och landsvägarna äro så torra och fasta att köra på. Det torde vara sällsynt med så torra och förstklassiga vägar under pågående betkampanj, som det i år är. Myr- och fastmarksplöjningen pågår dagligen för fullt här ute.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *