Landsbygden. Fardhem.

FARDHEM, 5 april.
Fardhems skyttegille höll i söndags sitt årsmöte under god tillslutning av medlemmar, hos hemmansägare Viktor Jakobsson, överburge, vilken också utsågs till ordförande för dagen. Revisions- och årsberättelserna upplästes och godkändes och styrelsen beviljades full ansvarsfrihet. Ställningen i föreningen är för närvarande ganska god och kassan har efter det gångna året betydligt förbättrats. För övrigt kan föreningen blicka tillbaka på ett gott och gynnsamt verksamhetsår.
Därefter följde val av instruktör varvid Herman Pettersson, Annexen i Linde, omvaldes. Som skytteföreningens ordförande omvaldes Viktor Jakobsson, överburge, och till styrelseledamöter omvaldes Emil Jakobsson, Prästgården, samt nyvaldes Paul Ekman, Prästgården. Som suppleanter för dessa omvaldes Gustav Medbom, Kvie, samt nyvaldes Johannes Bolander, Häxarve. Som skytteföreningens ombud vid förbundsmötet omvaldes Gustav Medbom, Kyls, med Hilding Höglund, Häxarve, som suppleant.
Till revisorer omvaldes Herman Pettersson, Annexen 1 Linde, och Albert Persson, Stenstu, och som suppleanter för dessa omvaldes Axel Johansson, Gerete, och Josef Krusell, överburge. Dessutom omvaldes som skjutchef Gustav Medbom, Kvie, med Johannes Bolander, Häxarve, som nyvald suppleant.
Till sist beslöts att årsavgiften skulle utgöra 1 kr. och att de fem första serierna skulle erhållas för nedsatt pris.
Efter mötesförhandlingarna följde ett trevligt samkväm.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *