Landsbygden. Etelhem.

ETELHEM.
Välkomstfest för past. Gustav Karlsson med familj, vilken kommer fr. Finland, var i söndags eftermiddag anordnad i härvarande metodistkapell. Mötet började med sången 230 i Metodistkyrkans psalmbok. Som inledning läste Albert Veström från Vänge, som på ett värdigt sätt ledde det hela, den 85 psalmen med särskilt framhållande 9 vers: Att Gud talar frid till oss människor. Sedan sjöng musikföreningen, sammansatt av sångare från Etelhem och Vänge, en sång och sedan vidtog samling kring det rikt dukade kaffebordet. Pastor Karlsson sade sedan några ord med avseende på verksamheten och framtiden samt tackade för det varma välkomnandet som kommit honom och hans familj till del. Sedan sjöng pastor Karlsson en solosång och talade över några ord från den Heliga skrift: Jag lever icke mera jag utan Kristus i mig. Pastor Karlsson avslutade högtidsstunden med bön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 september 1938
N:r 211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *