Landsbygden. Etelhem.

ETELHEM.
Årets oktoberstämmor ha hållits här på fredagen. Kyrkostämman började kl. 4 under ordförandeskap av kyrkoherde R. Johansson.
Skolrådets och kyrkorådets förslag till stater godkändes och fastställdes.
Klockan 5 vidtog kommunalstämma under hemmansägare Gunnar Petterssons ordförandeskap. Även här blevo nämndernas och styrelsernas statförslag godkända. Bland nya ärenden.
märktes anslag till Hejde erkända sjukkassa med en krona pr inom kommunen bosatt medlem samt 300 kronor för anordnande av kommunalt friluftsbad, under förutsättning att lika stort belopp erhålles av Simbadsdelegationen.
Den sammanlagda utdebiteringen torde bli 9:25.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *