Landsbygden. Eksta.

EKSTA, 21 mars.
Tillgriftero vigdes i fredags stoftet efter hemmansägarehustrun Anna Andersson, Tomsarve. Den gripande sorgehögtiden inleddes i sorgehuset med bön och psalmsång vid båren. Sedan kistan utburits till den väntande likbilen, satte sig processionen i rörelse till kyrkan, som var smyckad med blommor och brinnande ljus. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Muckenhirn, som i samband därmed talade tröstens ord till de närmaste i deras sorg efter den goda makan och modern. Kistan utbars därefter och sänktes i gravens gömma varvid en vacker blomsterskörd nedlades av släkt och vänner. Bland kransarna märktes en praktfull sådan från Eksta Röda korskrets. Den nedlades med några gripande ord av en den avlidnas barn och ungdomskamrat. Stor och tung är sorgen efter den bortgångna, ej blott för de nära och kära, utan för alla dem som minnas hennes varma blick och ljusa glada leende. Frid över det ljusa minnet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Mars 1938
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *