Landsbygden. Eke.

EKE, 2 jan.
Baptistförsamlingens årsmöte. Eke socken är en bland Gotlands minsta socknar, när det gäller befolkningen, som blott torde uppgå till omkr. 225 personer.
Vad den religiösa verksamheten beträffar, finnes, utom kyrkan, en liten grupp baptister, ett tjugutal blott, med ett eget vackert kapell, värderat till 8,000 kronor. Predikoverksamheten uppehålles av evangelister och andra tillfälliga predikanter. En förhoppningsfull söndagsskola finnes.
Söndagen den 2 jan. höll församlingen sitt årsmöte under pastor O. Sollermans ledning. Under det gångna året hade Ingen annan förändring skett än att församlingen minskats genom döden med en medlem från 20 till 19. Revisionsberättelsen omslöt en summa av 666: 86 kr., därav hade syföreningen insamlat en summa av 177: 46 kr.
Valen, som sedan företogos, utföllo sålunda: Som tillfällig föreståndare O. Sollerman, vice förest. Jakob Andersson, sekreterare Karl Andersson, vice sekr. Ester Dalkvist, kassörer: för församlingen Jakob Hemström, vice A. Cedergren, för syföreningen Valfrida Ekström samt för Sällskapet Ragnar Forsberg. För söndagsskolan valdes till föreståndare Valfrida Ekström med följande medlärare: Karl Andersson, Forsberg, Ester och Hulda Dalkvist. En kvinnlig evangelist är i vinter anställd inom Rone, Eke och Grötlingbo baptistförsamlingar.
Efter lekamlig förplägnad, som vännerna Hemström bjödo på, avslutades det goda och eniga mötet med en bönestund på knä inför Gud.
O. S—n.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1938
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *