Landsbygden. Dalhem.

DALHEM, 23 jan.
Dalhems missionsförenings årsmöte hölls under gårdagen i missionshuset. Mötet tog sin början med sång varpå ordf. O. Pettersson inledde med bibelläsning och bön, samt hälsade de närvarande välkomna. Därpå vidtogo årsmötesförhandlingarna. Års och revisionsberättelsen föredrogs. Ansvarsfrihet beviljades. Kassan har under året omslutit en summa av kronor 2,212.
”I styrelsen omvaldes: Gunnar Pettersson, Dalhem, Gunnar Odin, Anga, Johan Hallberg, Gothem, Johan Fohlin, Fole, och Martin Nygren, nyvald. Till revisorer valdes: L. A. Olsson, Anton Vidin.
Nästa möte hålles i Fole 1 maj. Efter förhandlingarna höll stud. Brånäs en god och manande predikan i anslutning till dagens text.
Vid eftermiddagens offentliga möte medverkade stud. Brånäs, W. Karlsson, EK. K. Söderström samt musikföreningen. Mötet avslutades av O. Pettersson med bön.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *