Landsbygden. Dalhem.

DALHEM, 15 jan.
Dalhems friförsamlings åramöte hölls förliden torsdag i missionshuset. Mötet inleddes av W. Karlsson med bibelläsning och bön, varefter förhandlingarna vidtogo under IL K. Söderströms ordförandeskap.
Års- och revisionsberättelserna föredrogos, ansvarsfrihet beviljades. Räkenskaperna ha omslutit en summa av 3,520 kronor.
I styrelsen invaldes L. A. Olsson, Gunnar Pettersson, Evald Stenhammar. Kvarstående äro H. K. Söderström och 0. Pettersson, Dunegårda. Till att förestå söndagsskolan omvaldes 0. Pettersson. Till ordförande för ungdoms- och juniorföreningen omvaldes V. Karlsson. Som medhjälpare 1 juniort. invaldes Elin Olsson, Malna Karlsson och Hilding Söderström. Festkommittén omvaldes. Till att förestå syföreningen valdes Anna Pettersson, Lisa Johansson och Anna Bingmark.
Mötet avslöts med sång och bön. Senare på kvällen hölls den sedvanliga församlingshögtiden till vilken ungdoms- och juniorföreningarnas medlemmar inbjudits. Programmet omväxlade med tal, sång och musik.
Medlemssiffran var vid årsskiftet 76.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *