Landsbygden. Dalhem.

DALHEM, 13 jan.
Dalhems friförsamlings ungdomsförening höll sitt årsmöte förliden tisdag hos Söderströms, Vidunge, under Wilh. Karlssons ordförandeskap. Mötet inleddes av hr Evald Stenhammar med bibelläsning och bön, varpå ordföranden med några hälsningsord förklarade mötet öppnat.
Års- och revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Kassan har omslutit en summa av kronor 843. Av årsredogörelsen framgick att föreningens verksamhet under det gångna året varit god och framgångsrik. Enskilda och offentliga möten av olika karaktär ha hållits.
I styrelsen för det kommande året omvaldes Evald Stenhammar, Hilding Söderström, Frida Larsson och nyvaldes Elsa Jakobsson. Till att förestå syföreningen omvaldes Frida Larsson, biträdd av Elsa Jakobsson. Arbetsledare blev W. Karlsson. I festkonunittän invaldes Linnea Cedergren, Elsa Jakobsson, Stina Björkgvist och Gunhild Pettersson. Bibliotekarie: Viola Vestberg och Erland Norberg. Revisorer blevo Erland Norberg och Rut Johansson. Till ombud vid GMU:s årsmöte valdes pest. Karlsson, Hilding Söderström, Maja Karlsson och Viola Vestberg.
Följande anslag beviljades: Till församlingen 300 kr., G. M. U. 75 kr., S. M. U. 40 och kongogosse 50 kr. Medlemsantalet var vid årsskiftet 33. Sjutton nya medlemmar ha under året intagits. Fem utflyttade. Mötet avslutades med sång och bön.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 13 Januari 1938
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *