Landsbygden. Burs.

BURS.
Oktoberstämmorna bhöllos i söndags den 30 okt., kyrkostämmorna under kontraktsprosten G. A. Kronqvists ledning och kommunalstämman under ledning av nämndeman Anshelm Johansson.
Därvid bestämdes den sammanlagda uttaxeringen till 8: 80 kr. vilket innebär en sänkning från innevarande år med 1: 70 kr.
Av uttaxeringen belöper sig 0:90 kr. till kyrkan, 0:90 kr. till pastoratet, 2:60 kr. till skolan och 4:40 kr. till kommunen. Den av de olika stämmorna fastställda skogsaccisen belöper sig till sammanlagt 2:25 pr 100 kronors rotvärde.
Till ombud vid mantalsskrivningen den 6 december i Burs kommunalrum valdes fattigvårdsstyrelsens ordförande, Nils Duse, kommunalnämndens ordförande, Hugo Andersson, och hemmansägaren Oscar Larsson, Stenstu, med hemmansägaren K. A. Larsson, Ganne, som suppleant.
Till ledamöter i brandstodsnämnden för 2 år nyvaldes hemmansägarna John Pettersson, Heffride, och Emil Hansson, Bondarve. Kvarstående ledamöter äro hemmansägarna Nikl. Kristensson, Vanges, och Sigurd Häglund, Gebjenne.
Hundskatten bestämdes utgå med 5 kronor, som skulle användas till bidrag vid inköp av skolböcker.
38 gamla och sjukliga personer befriades från erläggande av mantalspengar.
Till sist uppdrogs åt kommunalnämndens ordförande, Hugo Andersson, att ombesörja sökande av skatteutjämningsbidrag.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *