Landsbygden. Burs.

BURS.
Årets första ordinarie kyrkostämma hölls på söndagen härstädes under kontraktsprosten G. A. Kronqvists ordförandeskap. Därvid föredrogos kyrkans, skolans, bibliotekens samt under stämman hörande fonders huvudräkningar få enlighet med revisorernas hemställan beviljades ansvarsfrihet.
En anhållan från Burs Rödakorskrets om upplåtande av plats å skolområdet för en badstuanläggning bifölls. Föredrogs till sist en cirkulärskrivelse från domkapitlet angående en bättre kyrkogårdskultur.
Pastoratskyrkostämma hölls omedelbart härefter under samme ordförande.
Även denna stämma beviljade i enlighet med revisorernas förslag ansvarsfrihet åt vederbörande kassaförvaltare och råd.
Till ombud vid syneförrättning å Stånga annex valdes kyrkovärden Ivar Hagman, Österlings i Stånga med hemmansägaren Anton Larsson, Tellungs som suppleant.
Stämman biföll till sist en begäran om upplåtelse av ett område å Stånga annex för bebyggelse. Stämmans ordförande utsågs att underteckna vederbörliga handlingar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *