Landsbygden. Burs.

BURS.
Syföreningsauktion hade Rone och Burs friförsamling i lördagskväll anordnat i missionssalen hos fru Mina Johansson. Före försäljningen höll pastor Gunnar Alstig, Hemse, en kort predikan samt hälsade alla välkomna. Med lantbr. Ivar Pettersson, När, som skicklig utropare, vidtog sedan försäljningen. De förfärdigade arbetena och de till försäljning skänkta gåvorna betalades bra, och behållningen blev därför något över 280 kr. Den välbesökta och av verkligt missionsintresse präglade stunden, avslöts av pastor Alstig.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Maj 1938
N:r 106

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *