Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK.
Föredrag, illustrerat med ljusbilder, om missionen i Mongoliet, hölls onsdag kväll i Burgsviks folkskola av missionssekreterare Magnus J:son Havermark. . Det var mest skolbarn och några få äldre som var åhörare. Mötet började med psalmen 118 och kyrkoherde F. Ternéus inledde med att läsa I Kor. 15: 54, samt höll ett kort tal om vad missionen och missionärerna betyder för naturfolken. Därefter höll missionssekreterare Havermark ett intressant och gripande föredrag om Mongoliets hårda och okänsliga folk, om deras seder-och bruk. Efter föredraget visades ett flertal ljusbilder från Mongoliet, vilket gav en god insikt i missionens arbete, varpå sjöngs psalmen 124 och kollekt upptogs för hednamissionen. Därefter avslöt kyrkoherde Ternéus mötet med bön.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1938
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *