Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 25 jan.
En barnavårds- och sjukvårdskurs har varit anordnad av socialmedicinska sektionen av Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet i samråd med Gotlands läns barnavårdsförbund i folkskolan härstädes.
Kursen började fredagen den 21 jan. kl. 4 e. m. och har fortsatt tills i dag, då den avslutades. Kursen har omfattat 8 lärotimmar eller två timmar varje dag med undantag för söndagen. Denna barnavårds- och sjukvårdskurs har varit avgiftsfri och har också varit väl besökt av både äldre och yngre. Även fortsättningsskolans kvinnliga elever har varit med och tagit del av den lärorika undervisningen. Som kursens ledare och lärarinna har barnavårdssyster fröken Aina Jövinger från Stockholm tjänstgjort.
Håbe.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 27 Januari 1938
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *