Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 22 jan.
Öja-Fide friförsamlings ju niorförening höll i går kväll sitt årsmöte hos pastor Skogwik. Sedan sången n:r 39 i Ungdomssånger sjungits läste pastor Skogwik den 32:dra psalmen och ledde i bön samt hälsade alla välkomna. Årsberättelsen föredrogs av föreningens sekreterare fröken Ingrid Wessman. Under året har sju nya medlemmar beviljats inträde i föreningen, en har begärt utträde och några av olika an= ledningar lämnat föreningen. Medlemsantalet var vid årets slut 14. Av dessa falla inte mindre än fyra för åldersstrecket. En ny medlem intogs vid årsmötet, varför medlemsantalet nu är 11. Kassaomslutningen har varit kr, 153: 22 med en behållning av kr. 59: 99. Bland de största utgifterna märkes 50 kr. till församlingen för inköp av en ny orgel till missionssalen, Föreningens ledare väljes av församlingen, men kassör, sekreterare och andra funktionärer väljer föreningen själv, vilket också nu skedde.
Efter förhandlingarna samlades samtliga kring kaffe med dopp och en sprakande brasa under gemytlig och kamratlig stämning. I skenet från brasan och levande ljus föredrog pastor Skogwik Carl Bobergs dikt ”Jakob vid Hebron”; varefter den trevliga samvaron avslutades med en erinran av Jak, 2: 19 samt bön.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *