Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 13 jan.
Öja—Fide friförsamling hade i går sitt årsmöte under ganska god tillslutning av medlemmar. Mötet inleddes med sång, varefter pastor Jakobstam läste Ef. 3: 14 och i anslutning därtill erinrade om betingelserna för det evangeliska arbetet. Under hr Oscar Wessmans ordförandeskap försiggick förhandlingarna. Års- och revisionsberättelserna upplästes och godkändes. Verksamheten har under det gångna året bedrivits efter gamla beprövade linjer med enskilda och offentliga möten, söndagsskola och juniorförening. Kassaomslutningen har varit kr. 1,476, därtill kommer söndagsskolans kassaomslutning med kr. 93: 16. Till Gotländska missionsförbundet har lämnats kr. 49:27 och till Svenska missionsförbundet kr. 98. En ny orgel har under året inköpts för 555 kr. Efter kaffe avslutades mötet av pastor Skogwik.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 13 Januari 1938
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *