Landsbygden. Bunge.

BUNGE, 29 jan.
Kommunalfullmäktige sammanträdde i går kväll i sparbankslokalen, Fårösund.
Som första ärende behandlades därvid 1936 års semestersakkunnigas betänkande. Fullmäktige beslöto tillstyrka förslaget till lag i ärendet.
Frågan om befrielse från nöjesskatt för vissa organisationer inom kommunen förelåg vidare till behandling, och fullmäktige beslöto, att samtliga inom kommunen verksamma organisationer och föreningar skola befrias från dylik skatt under år 1938.
Fullmäktige beslöto vidare, att kommunen skulle vid halt väglag bekosta sandning av halva vägbanan inom samhället, säraldlt backen ned mot sjön, samt låta bortskaffa snön på trottoarerna.
Till sist beslöts på skolstyrelsens förslag inköp av Kommunal skoltidning att delas ut till ledamöterna i styrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 Januari 1938
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *