Landsbygden. Bro.

BRO, 8 mars.
BR. L F.-avdelningens årssammanträde hölls här i söndags i :-bygdegården under ledning av godsägare Gunnar Nilsson, Halner, och med S. Samuelsson, Suderbys, som sekreterare, Efter det att sedvanliga berättelser genomgåtts skedde val av styrelse, vilken består av följande ledamöter: Gunnar ”Nilsson, Halner, S. Samuelsson, Suderbys, Ivar Bolin, Ytlings, Ragnar Ottoson, Tuer, och Ernst Wolter, Åby. Till styrelsesuppleanter utsågos Alfred Stenberg, Fritz Vestergren och Emil Hultberg, Eriks, samt Aron Svensson, Åby, och Oskar Vallin, Kvie. Som revisorer fungera Oskar ’ Nilsson, Stenstu, och Olof Gardell, Duss, med Konrad Norrby, Tuer, och S, Lindby, Suderbys, som suppleanter.
Betodlarföreningen höll samtidigt sitt årsmöte, varvid S. Samuelsson, Suderbys, utsågs till sockenombud och uppbördsman. Vidare förekom diskussion i en del betodlingsfrågor.
Efter sammanträdena följde ett föredrag av ombudsman E. V. Norman, Möllbos i Halla, och därpå tog man en kaffepaus . för. att sedan övergå till en lång och intressant diskussion i de aktuella jordbruksfrågorna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *