Landsbygden. Bro.

BRO, 11 april.
Bro lokalförening sammanträdde i går till årsmöte i Bro skola lunder ordförandeskap av Ernst Wolter, Åby.
Därvid godkändes styrelse- och revisionsberättelserna och ansvarsfrihet beviljades. Varuomsättningen har under året uppgått till kr. 27,677: 18 med en bruttovinst på kr. 349: 22. Nettovinsten uppgår till kr. 72: 50.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes Ernst Wolter, Åby, F. Wahlberg, Kvie, och Frid. Lindby, Suderbys. Revisorer blevo Oskar Nilsson, Stenstu, och Ivar Bohlin, Ytlings. Ombud vid stämman i Visby blevo Ernst Wolter och F. Wahlberg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 april 1938
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *