Landsbygden. Bjärges.

BJÄRGES.
En trevlig valborgsmässofest hölls här Valborgsmässoaftonen. Klockan 8,30 e. m. var ett bål anordnat vid Våghuset där sångare från Visby och Roma Metodistförsamlingar sjöngo några vårsånger. Paseor S. Hermansson höll ett tal om våren och hälsade den välkommen samt utbringade ett fyrfaldigt leve för densamma. Efter ytterligare några körsånger och då elden brunnit ut var det kaffeservering . anordnad i Metodistkapellet. Efter en kort inledning serverades kaffet och därefter förekom flera sånger samt tal av pastor P. Thorsén från Roma. Den alltigenom trevliga och vällyckade festkvällen hade samlat en mycket stor skara deltagare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *