Landsbygden. Ardre.

ARDRE, 11 Jan.
Baptistförsamlingen på denna plats är bland de små, blott 23 medlemmar, men söker dock vara ett ljus i mörkret och ett salt emot synd och värld.
I söndags den 9 dennes firade församlingen sitt 59:de årsmöte. Pastor O. Sollerman höll en kort predikan över Ps. 130, varefter föreståndaren Elof Pettersson öppnade mötet och ledde förhandlingarna.
En väl skriven årsberättelse föredrogs av sekreteraren, E. Sandberg. Revisionsberättelsen omslöt en summa av kronor 760: 44 med en liten behållning i kassan. Efter att alla och envar fått sitt tack för vad som varit, företogs de nya valen, som utföllo sålunda:
Den gamle föreståndaren, som troget tjänat under många år, hade bett att bliva entledigad från denna syssla, men på grund av församlingens enhälliga kallelse lovade han stanna ännu ett år, och vice föreståndare blev snickaren Emil Alkvist. övriga tjänstemän omvaldes, ävenså en festkommitt& Bestämdes att under året hava två offerdagar, samt understödja ett Kongobarn med 30 kronor för året. Vidare beslöts att under sommaren fira femtioårsjubileet, eventuellt den första söndagen i juli. Evangelist Dalin, som lovat verka här under vintern, hade fått förhinder men lovat komma i början av februari.
Efter några mindre frågors avgörande avslöts det i allt goda mötet med bön. Allra sist bjödos alla på kaffe.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 Januari 1938
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *