Landsbygden. Anga.

ANGA.
Dalhems missionsförenings kvartalsmöte hölls förliden söndag i den vackra friluftskyrkan vid Stenstugu i Anga. Efter gemensam sång inleddes förmiddagens möte av lantbr. H. K. Söderström, som i anslutning till den 103 ps. höll ett kort inledningsanförande och hälsade de närvarande välkomna.
Så följde en stunds förhandlingar rörande verksamheten inom distriktet.
Mötet behandlåde bl. a. frågan om efterträdare åt pastor Karlsson, som i höst avflyttar från Dalhem, varvid beslöts att styrelsen i samråd med distriktföreståndaren så snart som möjligt skulle lösa frågan om kallandet av ny predikant. Under vakanstiden beslöts att kalla evangelist John Eriksson, Visby. Föreningens höstmöte beslöts att hållas i Dalhem den 18 sept.
Efter förhandlingarna talade pastor Hellmin, Ljugarn.
Eftermiddagens offentliga högtid började med sången ”Hela världen fröjdes Herren” etc., varefter pastor Hellmin höll en manande predikan om ett rätt förvaltande av de gåvor Gud givit oss.
Pastor Valfr. Larsson, Rimforsa, höll i anslutning till 1 Petr. 5: 11 en god och givande predikan över ämnet ”All nåds Gud”.
Sist talade V. Karlsson och avslutade högtiden med bön samt framförde ett varmt tack till vännerna i Anga och till övriga medverkande.

ReparationenavAngakyrkta började i går, i det att man tog itu med borttagandet av det gamla taket för att sedan pålägga ett nytt tak.
Arbetet ledes av, byggmästare Carl Nilsson, Visby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Juli 1938
N:r 163

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *