Landsbygden. Anga.

ANGA, 6 mars.
Anga skytteförening höll i lördagskväll årsmöte hos ordf., A. Levin, Boticker.
Mötet öppnades av ordf., som hälsade de närvarande välkomna och sedan ledde mötesförhandlingarna. Styrelse- och revisionsberättelser föredrogos och godkändes. Av dessa framgick bl a. att medlemsantalet i föreningen f. n. är 32 aktiva skyttar. 2,250 protokollförda skott hade under det gångna året lossats, därav i fältskjutning 240 st.
Till styrelse för år 1938 omvaldes med acklamation den förutvarande, vars sammansättning är följande: ordf. A. Levin, Boticker, vice d:o H. Larsson, Stenstu, sekr. A. Pettersson, Änggårda, vice d:o B. Olsson, Hemmungs, kassör E. Johansson, Stenstu. Suppleanter: E. Gustafsson, Karl Ljungberg och A. Johansson. Revisorer för 1938 blevo G. Wahlqvist, Änggårda, och E, Gustafsson, Stenstugu, med Arne Pettersson och FEinar Gustafsson som suppleanter. Som instruktör vid årets skjutningar valdes S. Hallqvist, Boters, och till skjutchef Arne Pettersson, Stenstugu. Att representera föreningen vidförbundstävlingarna valdes ordf. A. Levin.
Vidare beslöts att förbättra skjutställningarna på gillets skjutbana, eventuellt att anlägga nya sådana, att anskaffa en flaggstång och att vid alla förekommande skjutningar ha den nyinköpta svenska flaggan hissad.
Intresset och livaktigheten för skytte: rörelsen är synnerligen stor och omfattas med välvilja och förståelse från både gammal och ung här på orten. Som ett bevis härför kan anföras, att föreningen har inköpt från kronans förråd två (2) st mausergevär!
Efter sammanträdet fortsatte ett enkelt samkväm under gemytliga former.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *