Landsbygden. Anga.

ANGA, 17 jan.
Anga kyrkliga syförening hade här i folkskolan den 15 dennes anordnat en fest till förmån för Ange kyrkas påtänkta värmeledning. Festen blev vällyckad och välbesökt; omkr. 150 inträdesbiljetter blevo försålda. Festen inleddes med ett par sånger, varefter kyrkoherde Laurell höll ett anförande över den nya psalmboken och redogjorde för dess innehåll och sanunansättning, vilket åhördes med stort intresse. Musik utfördes av folkskollärare Kvarnstedt, Buttle, och hr E. Levin, Ala, av åhörarna livligt applåderad. Kyrkoherde Laurell höll en uppläsning, varefter vidtog kaffe-drickning. Festen avslutades med psalmen 500: 3 vers. Under psalmsången upptoga kollekt. Det hela synes lämna en bra behållning. Kyrkoherden avslöt med Välsignelsen och ett tack till alla som medverkat.
Anga kyrkliga syförening har förut anordnat flera fester till nyttiga ändamål inom socknen och även utåt för missionens sak, varför den är värd ett varmt tack.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 Januari 1938
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *