Landsbygden. Alva.

ALVA.
Söndagsskolfest hölls på söndagen i härvarande missionshus där missionsförsamlingens söndagsskola jämte barnens föräldrar och andra intresserade fingo tillbringa ett par angenäma timmar. Högtidsstunden inleddes av Herman Petersson, Kruse, som med utgång från den 34 ps. höll ett varmt och vackert framfört anförande, som med uppmärksamhet åhördes av såväl äldre som yngre lyssnare. Pastor Alstig, Hemse, talade en stund till söndagsskolans elever varvid han med tillämpning på konung David gav de unga många värdefulla lärdomar för färden genom livet. Vidare medverkade juniorerna med sång och musik, varjämte en söndagsskolflicka på ett förtjänstfullt sätt deklamerade en dikt kallad Änglavakt. Samtliga närvarande bjödos därefter på kaffe i det fria.
Innan festen avslöts samlades barnen till en stunds lekar i det vackra sommarvädret.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 Juli 1938
N:r 150

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *