Landsbygden. Alva.

ALVA.
Alva Missionsförening höll i tisdagskväll sin sedvanliga försäljning av syföreningens under året förfärdigade arbeten. Stunden inleddes med bibelläsning och en kort predikan av pastor Alstig varpå försäljningen vidtog under ledning av kamrer Hugo Nilsson, Hemse. Auktionen gick raskt och ledigt undan och de vackra och. välgjorda .handarbetena blevo synnerligen väl betålda, allt samverkande till en god ekonomisk behållning för missionens sak.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1938
N:r 115

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *