Landsbygden. Alva.

ALVA, 11 mars.
Ens. k bastufest hålles i morgon kväll kl. 7,30 i Alva församlingshus, Som anordnare av festen står Alva IK och syftet med densamma är det försöka väcka ortsbornas intresse för byggande av en bastu inom socknen.
Programmet kommer att bli synnerligen omväxlande med bl. a. föredrag av bastuentusiasten, < folkskollärare Axel Gislestam, Hamra. Vidare medverkar kyrkoherde Hejneman, varjämte förekommer <kaffeservering, paketauktion m m. Det är att hoppas, att bygdens befolkning vid detta tillfälle talrikt möter upp, då det ju är en hela socknens angelägenhet det gäller.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Mars 1938
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *