Landsbygden. Alskog.

ALSKOG, 20 jan.
Jordfästning ägde i går e. m. rum i härv. kyrka, då stoftet efter Karl Niklas Larsson från Stenstugu fördes till den sista vilan. Efter samling i hemmet följde skriftläsning, bön och sång före avfärden till kyrkan.
Medan Chopins sorgmarsch intonerades från drgeln inbars kistan och placerades på katafalken. Kyrkoherde R Johans, son framträdde efter psalmen ”Jag är en gäst och främling” och höll griftetal med ledning av orden i Luk. 20: 38. Så följde jordfästning efter sedvanlig ritual, och skrifteord om döden och uppståndelsen lästes. Vid graven framfördes tack till den avlidne och förmaning till de vid båren stående att vara redo för uppbrottet. En rik blomstergärd hade ägnats den hänsovne.
Efter jordfästningen samlades släkt o. vänner i sorgehuset till rik förplägnad och god samvaro.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1938
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *