Landsbygden. Ala.

ALA.
En högtidlig jordfästning ägde på torsdagen rum i Ala kyrka, då hemmansägaren Andreas Simonsson Buskas vigdes till den sista vilan.
sorgehuset vid Bjärges samlades många svenskbybor från olika delar av Gotland. Efter unison psalmsång förrättade kyrkoherde A. Laurell bön, varefter flera psalmer sjöngos både i sorgehuset och på vägen till kyrkan.
Under klockringning inbars så kistan och placerades i koret. Sedan ps. 452 sjungits, talade kyrkoherden i anslutning till Davids 23 psalm och erinrade om den bortgångnes strävsamma och mödofyllda liv. Efter gemensam psalmsång utbars kistan och sänktes i graven.
De sörjandes tack vid graven till den avlidne familjefadern frambars av svenskbybornas organist Th. Annas från Hörsne. I övrigt nedlades en stor mängd kransar vid graven.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 april 1938
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *