Kyrkoherdetjänsten i Hejde och Väte

församlingars pastorat, till vilken vid ansökningstidens utgång icke tre sökande anmält sig, har ånyo kungjorts ledig med ansökningsrätt för hela rikets prästerskap.
Ansökningstiden utgår fredagen den 3 juni 1938 kl. 12.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *