Kyrkoherde Stenqvist till fastlandet.

Domkapitlet i Strängnäs har meddelat att det förordnat kyrkoherden i Stenkumla Helge Stenqvist såsom vice pastor i Kjula m. fl. församlingars pastorat av Strängnäs stift för tiden 24 sept. 1938 till 30 sept. 1939 sedan domkapitlet i Visby medgivit att Stenqvist finge mottaga sådant förordnande fr. o. m. 1 okt. tills vidare.
Domkapitlets i Strängnäs beslut att förordna Stenqvist även för tiden 24-30 innevarande sept., under vilken tid ordinarie tjänsteinnehavaren, kyrkoherden A. Hedvall åtnjuter tjänstledighet, har skett under förutsättning av domkapitlets i Visby medgivande härtill.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1938
N:r 214

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *