Kyrkofullmäktige

i Visby kallas härmed till ordinarie sammanträde å stadsfullmäktiges lokal å rådhuset i Visby tisdagen den 31 maj 1938 kl. 6,15 e. m. för behandling av följande ärenden:
1) Val av justeringsmän av protokollet.
2) Berättelser över revision av kyrkans och stadsbibliotekets räkenskaper och förvaltning för år 1937.
3) Hyresersättning till kyrkoherSh pastoratet för innevarande år.
4) Kyrkorådets yttrande i den 5 fullmäktige väckta frågan om anskaffande av bättre grus till Norra begravningsplatsen.
5) Kyrkorådet med skissritningar till krematoriebyggnad jämte yttrande.
6) Förslag av kyrkorådet å dag för val av kyrkofullmäktige för åren 1939—1942.
7) Förslag av kyrkorådet, att kyrkofullmäktige måtte bestämma avgiften för tvåmansgravplatserna i 18 kvarteret å Norra begravningsplatsen till 40 kronor.
Till förestående ärenden hörande handlingar finnas tillgängliga å pastorsexpeditionen under vanlig expeditionstid.
Visby den 20 maj 1938.
Ordföranden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 Maj 1938
N:r 117

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *