Kyrkliga förordnanden.

Domkapitlet i Visby har intet att erinra mot domkapitlets i Strängnäs beslut att förordna kyrkoh. H. Stenqvist i Stenkumla som vice pastor i Kjula pastorat även under tiden 24—30 september 1938. Kyrkoherde Stenqvist har samtidigt erhållit tjänstledighet för tiden 1 okt. 1938—30 sept. 1939. Under denna tid har vice pastor I. Lilja fått fortsatt förordnande som vice pastor i Stenkumla pastorat.
— V. pastor Folke Hallén har av domkapitlet förordnats att tills vidare under tiden 1 okt.—31 dec, 1938 vara vice pastor i Hejde pastorat.
— Kyrkoadjunkten H. Jacobsson har under kyrkoherde J, Munthéns tjänstledighet den 26 sept.25 okt. förordnats att uppehålla pastoralvården i Gothems pastorat med hjälp av predikobiträde,
— Venia att biträda med gudstjänsternas uppehållande i Gothems pastorat under nämnda tid har lämnats folkskolläraren Karl Hemnmelin i Lärbro.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *