Kyrkbröllop

firades här i lördags mellan civilingenjören Kurt Radhe, Uppsala, och fröken Annie Dahlbäck, dotter till riksbanksdirektör Henrik Dahlbäck och hans maka, född Lundell. Vigseln förrättades kl. 4,30 i domkyrkan och som vigselförrättare fungerade stiftsadjunkt Bror Colstrup. Brudparet uppvaktades av sex par tärnor och marskalkar, nämligen fil. kand. Stig Radhe—fröken Ilse Gurke, civilingenjör Sten Collianderfröken Else Serboni, löjtnant K. A. Nordell—fröken Valborg Rettig, agronom N. Dahlbäck—fröken Greta Åberg, hr Kurt Brundin—fröken Inga Stengård samt teknolog Kaj Hallgren—fröken Anne-Marie Öhlén.
Som kyrkomarskalkar fungerade civilingenjörerna G. Laurell och L. G. Hult.
Vid vigseln i kyrkan medverkade kyrkosångare Sven J:son Bernander med solosång och utförde ”I himlar sjungen” och ”En engel har rort ved din Pande av Lange—Müller.
På kvällen gavs middag i brudens hem för släkt och vänner. Ett 100-tal telegram sändes under dagen till brudparet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Augusti 1938
N:r 174

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *