Kvinnliga biträden vid kustartilleriet.

Regeringen har bestämt, att kvinnliga köks- och servisbiträden skola t. v. från 1 juli anställas vid de marina matinrättningarna. Samtidigt bestämdes, att dylika biträden även skola få anställas vid Gotlands kustartillerikår fr. o. m. tidpunkten för kårens uppsättande. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 Juli 1938
N:r 149

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *