Kungörelse.

Lantmäterisammanträden för verkställande av förrättningar enligt lagen den 18 juni 1925 om rätt i vissa fall för nyttjanderättsinnehavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område (ensittarlagen) avseende prövning av nedan angivna personers lösningsrätt till av dem innehavda områden å samfälld mark till fastigheterna Bringsarve 13, 16, 112, 114, 116, 11823 i Ardre socken, Gotlands län, komma att hållas:
onsdagen den 7 september 1938 klockan 11,00 hos Albertina Pettersson,
torsdagen den 8 september 1938 klockan 9,30 hos Albin Karlsson,
fredagen den 9 september 1938 klockan 9,30 hos Gunnar Neogard,
lördagen den 10 september 1938 klockan 9,30 hos Hanna Boberg, samtliga med adress Bringsarve i Ardre, Ljugarn.
Vid sammanträdena förekommer bland annat till behandling fråga om gränsbestämning i för förrättningarna erforderlig omfattning.
De, vilkas rätt är beroende av förrättningarna, äga att tillstädeskomma vid sammanträdena och bevaka sin rätt.
Sakägarna anmanas att vid sammanträdena förete tillgängliga åtkomsthandlingar, handlingar rörande servitut samt kartor och lantmäterihandlingar angående jord, som beröres av förrättningarna.
Kallelser till sammanträdena hava översänts till hemmansägaren John Pettersson i Bringsarve och finnas hos honom tillgängliga för övriga delägare i den samfällda marken.
Visby den 17 augusti 1938
På tjänstens vägnar:
Hans E. Lundström,
Distriktslantmätare.
(Inf. i Gotlands Allehanda den 17/8 1938)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *