Kungörelse.

Styrelsen för Gotlands södra härads brandstodsförening sammanträder vid Skogs i Levide fredagen den 28 dennes kl. 11 f. m. för att behandla de i Reglementet föreskrivna ärendena.
De personer, som äro villiga åtaga sig sotning inom respektive socknar, torde anmäla sig till tingsledamoten eller till undertecknad senast den 27 dennes.
Önskar medlem ärende föredraget vid detta sammanträde, torde skriftligen därom göras anmälan till undertecknad senast den 27 dennes.
Vall den 20 januari 1938.
K. V. Palmqvist,
v. ordf.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 20 Januari 1938
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *