Kulmen för turistbåttrafiken.

S/S ”Rotterdam” ankrade upp på redden här vid 7-tiden i morse och kvarligger till i eftermiddag kl. 6. Ombord på fartyget befinna sig 236 passagerare, huvudsakligen amerikaner. ”Rotterdam” mäter 17,839 registerton och tillhör HollandAmerika-linjen. Den kom hit närmast från Oslo och skall fortsätta till Stockholm.
Vid 1-tiden inkom Svenska Amerikalinjens ”Kungsholm” också den från Oslo. Den skall härifrån fortsätta till Helsingfors och har ombord 450- amerikaner. Fartyget lämnar Visby vid 6-tiden i eftermiddag, samtidigt med ”Rotterdam”, alltså.
I morgon hitväntas ”Reliance”, också den en gammal bekant i raden av turistångare på Visby redd, och vidare komma ”Kastelholm” och routeångaren ”Ruhno”.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Juli 1938
N:r 164

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *